ตอนที่ 2 ตัวเลขในภาษาเยอรมัน 1-20

Die deutschen Zahlen von 1 bis 20 (ดี ดอยท์เชิ่น ซาฮ์เลน ฟอน อายส์ บิส ซวานซิก) แปลว่า ตัวเลขในภาษาเยอรมัน ตั้งแต่เลข 1-20 และตัวเลขในภาษาเยอรมันจะคล้ายกับภาษาอังกฤษนะคะ คือ เลขศูนย์ถึงสิบสอง จะมีชื่อเฉพาะไปค่ะ

Zahlen (ตัวเลข) Aussprache (การออกเสียง)
0 Null นูล
1 Eins อายส์
2 Zwei ซวาย
3 Drei ดราย
4 Vier เฟียร์
5 Fünf ฟุนฟ์
6 Sechs เซ็ค
7 Sieben ซีเบน
8 Acht อัคท์
9 Neun นอยน์
10 Zehn เซน
11 Elf เอลฟ์
12 Zwölf ซเวิลฟ์

 

พอมาถึงเลข 13-19 ก็จะเป็นสามกับสิบ thirteen สี่กับสิบ fourteen ไปจนถึง เก้ากับสิบ nineteen คือ 19 ดังนี้เองค่ะ

พอมาถึงตรงนี้ เราจะสามารถเห็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของภาษาเยอรมันนะคะ นั่นก็คือ คำผสมจะเขียนยาวติดกันไปเลยค่ะ อย่าง 13 dreizehn มาจาก drei (3) รวมกับ zehn (10) ค่ะ

Zahlen (ตัวเลข) Aussprache (การออกเสียง)
13 Dreizehn (3+10) ดรายเซน
14 Vierzehn (4+10) เฟียร์เซน
15 Fünfzehn (5+10) ฟุนฟ์เซน
16 Sechzehn (6+10) เซ็คเซน
17 Siebzehn (7+10) ซี้บเซน
18 Achtzehn (8+10) อัคท์เซน
19 Neunzehn (9+10) นอยน์เซน
20 Zwanzig ซวานซิก

 

ตอนนี้ ลองทำความคุ้นเคยกับตัวเลข 0-20 ก่อนนะคะ Bis bald! ไว้พบกันค่ะ

 

 

 

บทความนี้เขียนโดย Patcharaviral C.


ตอนที่ 1 ตัวอักษรภาษาเยอรมัน

ตอนที่ 3 ตัวเลขในภาษาเยอรมัน ตั้งแต่ 21 ขึ้นไป