Amity Global Institute

Amity Global Institute – เป็นสถาบันเอกชนที่ดำเนินการสอนมากกว่า 20 ปี ในสิงคโปร์ มีหลักสูตรรองรับมากมายไม่ว่าจะเป็นการเรียนปรับภาษาอังกฤษ, ปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับหลักสูตรที่นำมาเปิดสอน มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอณาจักร คือ University of London, University of Stirling และ University of Northampton โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่อังกฤษ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เรื่องการเดินทาง และค่าครองชีพได้ นอกจากนี้ในทุกปีสถาบันยังเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถและผลการเรียนดีได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย

Official Link : http://www.amitysingapore.sg/

จุดเด่นของ Amity Global Institute

 1. หลักสูตรที่เปิดสอน ได้นำมาจาก มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 40 ในสหราชอณาจักร
 2. มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่พื้นฐานยังไม่ดีนัก หรือยังไม่มั่นใจที่เรียนในระดับอุดมศึกษา
 3. มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติทุกปี
 4. สอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
 5. เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า

Maps (Main Campus)

สถาบัน Amity อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Dhoby Ghuat (NS24 – สายสีแดง) นอกจากนี้ยังเป็น Hub เปลี่ยนสายไปยังสีม่วง และส้ม โดยตัวสถาบันห่างจากสถานีรถไฟฟ้าประมาณ​ 200 เมตร

โดยภายนอกตัวอาคารเรียน จะเป็นแบบ Old Style แต่ภายในตกแต่งเป็นแบบ Modern เหมาะแก่การเรียน

บริเวณใกล้เคียง Main Campus

 • ห้าง Plaza Singapura
 • Fort Canning Park (สถานที่ถ่ายรูปยอดฮิตของสิงคโปร์)
 • Dhoby Ghuat Garden (สวนสาธารณะ)
 • สถานีรถไฟฟ้า Dhoby Ghuat

Maps (City Campus – English Course)

สถาบัน Amity (City Campus) อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Bugis (DT14 – สายน้ำเงิน) ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าประมาณ​ 300 เมตร

บริเวณใกล้เคียงสถานที่เรียนภาษา

 • ร้านกาแฟ
 • ร้านอาหาร
 • ห้าง Bugis* (มีชาไขมุก KOI)
 • ห้าง Bugis Cube
 • สถานีรถไฟฟ้า Bugis และ Bras Basah

หลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งเป็น 2 ประเภท

หลักสูตรภาษาจาก Amity Global Institute ทางสถาบันมีระดับเลเวลทั้งหมด 5 Levels โดยในแต่ละ Level จะใช้ระยะเวลาเรียน 2 เดือน

 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียนประมาณ 2 เดือน
 2. หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรีและโท คณะที่เปิดสอนและวุฒิการศึกษาที่ได้รับแบ่งเป็น 3 มหาวิทยาลัยดังนี้

University of Stirling

 • Bachelor of Arts (Honours) in Accounting and Finance
 • Bachelor of Science (Honours) in Management
 • Master of Business Administration
 • Master of Science Banking and Finance
 • Master of Science Data Science for Business

University of Northampton

 • Bachelor of Arts(Honours) Business Studies
 • Bachelor Of Arts (Honours) Fashion Marketing
 • Bachelor of Science(Honours) Computing
 • Bachelor of Laws (Honours)
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master Of Laws In International Commercial Law
 • Doctor of Business Administration

University of London

 • Master of Business Administration

Intake Date 2020 ของปี 2022 ยังไม่อัพเดท

Months Course Start Dates
January 13 Jan
February 4 Feb, 11 Feb, 18 Feb
March 9 Mar, 16 Mar, 23 Mar, 30 Mar
April 6 Apr
May 4 May, 11 May, 18 May, 25 May
June 29 Jun
July 6 Jul, 13 Jul, 20 Jul
August 24 Aug, 31 Aug
September 7 Sep, 14 Sep
October 26 Oct
November 2 Nov, 9 Nov, 16 Nov

 

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (4 สัปดาห์)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน 150.00 3,450.00
ค่าเล่าเรียน (4 สัปดาห์) 1,200.00 27,600.00
GST 7% 94.50 2,173.50
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 1,444.50 33,223.50
ที่พัก (เตียงสองชั้น) 1,099.76 25,294.48
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 920 SGD
(จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) 2,544.26 58,517.98

Note : ราคาในตารางคิดใน Rate 23 Baht : 1 SGD
สำหรับที่พักหากต้องการพักเป็นรูปแบบของ Homestay ห้องคู่จะอยู่ประมาณ 1,600 – 1,800 SGD

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนต่อประเทศสิงคโปร์
ได้ที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด (ผู้ให้บริการศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า 15 ปี)

เบอร์โทร : 084-713-5907 หรือ 085-820-0977

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา 2 – 10 Months

Promotion สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาระยะยาว
ส่วนลดค่าเรียน 50 %

Intake Date ของการเรียนภาษาระยะยาว 2020 ของปี 2022 ยังไม่อัพเดท

Months Course Start Dates
January 13 Jan
February 4 Feb
March 9 Mar
April 6 Apr
May 4 May
June 29 Jun
July 6 Jul
August 24 Aug
September 7 Sep
October 26 Oct
November 2 Nov

ตัวอย่าง ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษา ปี 2022

ค่าเรียนภาษา 1 เลเวล (2 เดือน)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (8 สัปดาห์)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน 350.00 8,050.00
ค่าเล่าเรียน (8 สัปดาห์) 1,500.00 34,500.00
GST 7% 129.50 2,978.50
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 1,979.50 45,528.50
ที่พัก (เตียงสองชั้น) – 8 สัปดาห์ (TBA)
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 920 SGD
(จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์) (TBA)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) (TBA)

Note : ราคาในตารางคิดใน Rate 23 Baht : 1 SGD
สำหรับที่พักหากต้องการพักเป็นรูปแบบของ Homestay ห้องคู่จะอยู่ประมาณ 1,600 – 1,800 SGD

ค่าเรียนภาษา 2 เลเวล (4 เดือน)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (16 สัปดาห์)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน 350.00 8,050.00
ค่าเล่าเรียน (16 สัปดาห์) 3,000.00 69,000.00
GST 7% 234.50 5,393.50
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 3,584.50 82,443.50
ที่พัก (เตียงสองชั้น) – 16 สัปดาห์ (TBA)
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 870 SGD
(จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์) (TBA)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) (TBA)

Note : ราคาในตารางคิดใน Rate 23 Baht : 1 SGD
สำหรับที่พักหากต้องการพักเป็นรูปแบบของ Homestay ห้องคู่จะอยู่ประมาณ 1,600 – 1,800 SGD

ค่าเรียนภาษา 3 เลเวล (6 เดือน)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (24 สัปดาห์)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน 350.00 8,050.00
ค่าเล่าเรียน (24 สัปดาห์) 4,500.00 103,500.00
GST 7% 339.50 7,808.50
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 5,189.50 119,358.50
ที่พัก (เตียงสองชั้น) – 24 สัปดาห์ (TBA)
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 845 SGD
(จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์) (TBA)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) (TBA)

Note : ราคาในตารางคิดใน Rate 23 Baht : 1 SGD
สำหรับที่พักหากต้องการพักเป็นรูปแบบของ Homestay ห้องคู่จะอยู่ประมาณ 1,600 – 1,800 SGD

ค่าเรียนภาษา 4 เลเวล (8 เดือน)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (32 สัปดาห์)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน 350.00 8,050.00
ค่าเล่าเรียน (32 สัปดาห์) 5,800.00 133,400.00
GST 7% 430.50 9,901.50
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 6,580.50 151,351.50
ที่พัก (เตียงสองชั้น) – 32 สัปดาห์ (TBA)
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 845 SGD
(จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์) (TBA)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) (TBA)

Note : ราคาในตารางคิดใน Rate 23 Baht : 1 SGD
สำหรับที่พักหากต้องการพักเป็นรูปแบบของ Homestay ห้องคู่จะอยู่ประมาณ 1,600 – 1,800 SGD

ค่าเรียนภาษา 5 เลเวล (10 เดือน)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (40 สัปดาห์)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน 350.00 8,050.00
ค่าเล่าเรียน (40 สัปดาห์) 7,100.00 163,300.00
GST 7% 521.50 11,994.50
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 7,971.50 183,344.50
ที่พัก (เตียงสองชั้น) – 40 สัปดาห์ (TBA)
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 820 SGD
(จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์) (TBA)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) (TBA)

Note : ราคาในตารางคิดใน Rate 23 Baht : 1 SGD
สำหรับที่พักหากต้องการพักเป็นรูปแบบของ Homestay ห้องคู่จะอยู่ประมาณ 1,600 – 1,800 SGD

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาตรี

ตารางราคาค่าเรียนของ น.ร. ที่จบ ม.6 ต่อ ป.ตรี ที่ Amity

กรณีที่มี IELTS 6.0

ตัวอย่าง ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร ป.ตรี ที่ Amity Global Institute
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน + ค่าทำวีซ่า 350.00 8,050.00
ค่าประกันสุขภาพ (3 ปี) 256.80 5,904.40
Bachelor Degree (3 ปี) 18,000.00 414,000.00
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 18,606.80 427,956.40

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1 ~ 23 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

 

กรณีที่ไม่มีมี IELTS 6.0

ตัวอย่าง ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร Certificate In English จนจบ ป.ตรี ที่ Amity Global Institute
* สมมุติว่าจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาทั้งหมด 3 Levels (ประมาณ 24 Weeks)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน + ค่าทำวีซ่า 350.00 8,050.00
ค่าประกันสุขภาพ (4 ปี) 342.40 7,875.20
Certificate in English (3 Levels) 4,500.00 103,500.00
Bachelor Degree (3 ปี) 18,000.00 414,000.00
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 23,192.40 533,425.20

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1 ~ 23 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

 

ตารางราคาค่าเรียนของ น.ร. ที่จบ ป.ตรี ต่อ ป.โท ที่ Amity

กรณีที่มี IELTS 6.0

ตัวอย่าง ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร ป.โท ที่ Amity Global Institute
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน + ค่าทำวีซ่า 350.00 8,050.00
ค่าประกันสุขภาพ (1 ปี) 85.60 1,968.80
Master Degree (1 ปี) 15,000.00 345,000.00
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 15,435.60 355,018.80

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1 ~ 23 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

 

กรณีที่ไม่มีมี IELTS 6.0

ตัวอย่าง ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร Certificate In English จนจบ ป.โท ที่ Amity Global Institute
* สมมุติว่าจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาทั้งหมด 3 Levels (ประมาณ 24 Weeks)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน + ค่าทำวีซ่า 350.00 8,050.00
ค่าประกันสุขภาพ (2 ปี) 171.20 3,937.60
Certificate in English (3 Levels) 4,500.00 103,500.00
Master Degree (1 ปี) 15,000.00 345,000.00
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 20,021.20 460,487.60

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1 ~ 23 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนต่อประเทศสิงคโปร์
ได้ที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด (ผู้ให้บริการศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า 15 ปี)

เบอร์โทร : 084-713-5907 หรือ 085-820-0977

เพจแนะนำ : Hawthorn Language School

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.study-singapore.com