สถาบันสอนภาษา Hawthorn Language School เป็น ศูนย์ภาษาของ University of Melbourne (Australia) ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นศูนย์ภาษาอันดับ 1 ของเมืองเมลเบิร์น รัฐวิคทอเรีย หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในออสเตรเลีย จึงได้มาเปิดสาขาเพิ่มที่ประเทศสิงคโปร์ โดยร่วมมือกับ TMC Academy เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศออสเตรเลีย ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

นักเรียนจะได้รับการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากอาจารย์ชาวต่างชาติ หลักสูตรของทางโรงเรียน รองรับผู้เรียนตั้งแต่ผู้เริ่มต้น หรือ English for Beginner ไปจนถึงการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ (IELTS) นอกจากนั้น เรายังมีหลักสูตร ระยะสั้น (Holiday English) สำหรับผู้ที่สนใจระยะสั้นอีกด้วย

สำหรับนักเรียนที่วางแผนจะเรียนในระดับที่สูงขึ้น เมื่อจบหลักสูตรภาษาอังกฤษและสอบผ่านตามที่สถาบันสถาบัน Hawthorn Language School กำหนดคะแนนไว้ ก็สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อในระดับ อนุปริญญา (Diploma) หรือ ชั้นสูงขึ้นไป ที่ TMC Academy หรือสถาบันอื่น ในประเทศอังกฤษ ประเทศอเมริกา และประเทศออสเตรเลียได้เช่นกัน

การเรียนที่สถาบัน Hawthorn ไม่เพียงแต่ นักเรียนจะมีทักษะทางภาษาอังกฤษดีขึ้นเท่านั้น แต่นักเรียนยังจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้คนจากนานาประเทศอีกด้วย ในชั้นเรียน นักเรียนจะได้พบกับเพื่อนร่วมชั้นที่มาจาก ประเทศจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า เกาหลีใต้ ไต้หวัน รัซเซีย และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นนอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสได้ฝึก ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอีกด้วย

หากน้องๆ ต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ Hawthorn Language School สามารถตอบโจทย์ ของน้องๆ ได้อย่างแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม : TMC Academy (Hawthorn Language School)

บรรยากาศ Hawthorn Language School ภายใน TMC Academy

ข้อดีของ Hawthorn Language School

 1. มีนักเรียนมาจากหลายประเทศ ทำให้สามารถฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่
 2. มีระบบผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนที่จบจากสถาบันนี้ มีคุณภาพอย่างยิ่ง
 3. ที่ตั้งของสถาบันอยู่ใกล้กับสถานี Dhoby Ghaut NS24 และยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ห้องสมุด และสวนสาธารณะ
 4. มีกิจกรรมหลังเลิกเรียน เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง ออกกกำลังกาย เล่นเกมที่พัฒนาทักษะภาษา
 5. มีอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษเป็นผู้สอน
 6. มีวิธีการเรียนการสอนแบบ interactive ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และใช้ภาษาอังกษในชั้นเรียนอย่างเต็มที่
 7. มีการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 8. มีศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Independent Learning Center: ILC)
 9. มีการจัดทัศนนศึกษา ไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์

หลักสูตรเรียนภาษาของ Hawthorn Language School เป็นหลักสูตร Certificate in English ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 ระดับ ดังนี้

 1. Beginner : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 3 เดือน
 2. Elementary : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 3. Pre-Intermediate : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 4. Intermediate A : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 5. Intermediate B : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 6. Upper Intermediate A : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 7. Upper Intermediate B : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 8. Advanced A : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 9. Advanced B : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน

รูปแบบการเรียนของสถาบัน Hawthorn

เรียน Full time วันละ 6 ช.ม.

Intake Date 2020

Months Course Start Dates Course End Dates
January 6 JAN 2020 31 JAN 2020
13 JAN 2020* 7 FEB 2020
February 24 FEB 2020 20 MAR 2020
March 2 MAR 2020* 27 MAR 2020
April 6 APR 2020 1 MAY 2020
13 APR 2020* 8 MAY 2020
May 18 MAY 2020 12 JUN 2020
25 MAY 2020* 19 JUN 2020
July 6 JUL 2020 31 JUL 2020
13 JUL 2020* 7 AUG 2020
August 17 AUG 2020 11 SEP 2020
24 AUG 2020* 18 SEP 2020
September 28 SEP 2020 23 OCT 2020
October 5 OCT 2020* 30 OCT 2020
November 9 NOV 2020 4 DEC 2020
16 NOV 2020* 11 DEC 2020

Note : สำหรับวันที่เริ่มเรียนที่เป็นสีแดง จะเริ่มเรียนในสัปดาห์ที่ 2 ของวันเริ่มเรียนปกติ (เข้าเรียนตามหลังเพื่อน 1 สัปดาห์)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (4 สัปดาห์)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน 107.00 2,461.00
ค่าเล่าเรียน (4 สัปดาห์) 1,380.30 31,746.90
GST 7% 74.90 1,722.70
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 1,562.20 35,930.60
ที่พัก (เตียงสองชั้น) 1,099.76 25,294.48
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 920 SGD
(จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) 2,661.96 61,225.08

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1 ~ 23 บาท
* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ (ระยะสั้น 4 weeks)

 1. มาสอบวัดระดับที่บริษัทฯ (สารารถใช้คะแนน Ielts, Toefl, Toeic แทนได้) + เอกสารการสมัคร
 2. ดำเนินเรื่องการสมัครเรียน
 3. รับ Invoice จากทางโรงเรียน
 4. ชำระค่าเรียน
 5. รับใบ Receipt จากทางโรงเรียน
 6. เตรียมตัวเดินทาง

* ถ้าต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหาที่พักให้ ควรทำเรื่องสมัครล่วงหน้า 2 – 3 เดือน ถ้าจัดหาที่พักเองใช้ระยะเวลาในการสมัคร 2 – 3 สัปดาห์ครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนต่อประเทศสิงคโปร์
ได้ที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด (ผู้ให้บริการศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า 15 ปี)

เบอร์โทร : 084-713-5907 หรือ 085-820-0977

ค่าใช้จ่าย 3 months (2 levels)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (3 เดือน)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน + ค่าธรรมเนียมวีซ่า 214.00 4,922.00
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 695.50 15,996.50
ค่าธรรมเนียมป้องกันการเรียน 33.14 762.22
ค่าเล่าเรียน (3 เดือน) 2,996.00 68,908.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน 214.00 4,922.00
ค่าธรรมเนียมการสอบ 428.00 9,844.00
ประกันสุขภาพ 85.60 1,968.80
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 4,666.24 107,323.52
ที่พัก (เตียงสองชั้น) – 3 เดือน 2,789.76 64,164.48
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 870 SGD
(จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) 7,456.00 171,488.00

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1 ~ 23 บาท
* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

ค่าใช้จ่าย 4.5 months (3 levels)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (4.5 เดือน)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน + ค่าธรรมเนียมวีซ่า 214.00 4,922.00
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 695.50 15,996.50
ค่าธรรมเนียมป้องกันการเรียน 46.79 1,076.17
ค่าเล่าเรียน (4.5 เดือน) 4,494.00 103,362.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน 321.00 7,383.00
ค่าธรรมเนียมการสอบ 642.00 14,766.00
ประกันสุขภาพ 85.60 1,968.80
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 6,498.89 149,474.47
ที่พัก (เตียงสองชั้น) – 5 เดือน 4,529.76 104,184.48
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 870 SGD (จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) 11,028.65 253,658.95

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1 ~ 23 บาท
* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

ค่าใช้จ่าย 6 months (4 levels)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (6 เดือน)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน + ค่าธรรมเนียมวีซ่า 214.00 4,922.00
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 695.50 15,996.50
ค่าธรรมเนียมป้องกันการเรียน 60.43 1,389.89
ค่าเล่าเรียน (6 เดือน) 5,992.00 137,816.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน 428.00 9,844.00
ค่าธรรมเนียมการสอบ 856.00 19,688.00
ประกันสุขภาพ 85.60 1,968.80
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 8,331.53 191,625.19
ที่พัก (เตียงสองชั้น) – 6 เดือน 5,249.76 120,744.48
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 845 SGD (จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) 13,581.29 312,369.67

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1 ~ 23 บาท
* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

ค่าใช้จ่าย 7.5 months (5 levels)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (7.5 เดือน)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน + ค่าธรรมเนียมวีซ่า 214.00 4,922.00
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 695.50 15,996.50
ค่าธรรมเนียมป้องกันการเรียน 74.07 1,703.61
ค่าเล่าเรียน (7.5 เดือน) 7,490.00 172,270.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน 535.00 12,305.00
ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,070.00 24,610.00
ประกันสุขภาพ 85.60 1,968.80
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 10,164.17 233,775.91
ที่พัก (เตียงสองชั้น) – 8 เดือน 6,939.76 159,614.48
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 845 SGD (จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) 17,103.93 393,390.39

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1 ~ 23 บาท
* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

ค่าใช้จ่าย 9 months (6 levels)

ตัวอย่างค่าเรียนภาษาอังกฤษ (9 เดือน)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน + ค่าธรรมเนียมวีซ่า 214.00 4,922.00
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 695.50 15,996.50
ค่าธรรมเนียมป้องกันการเรียน 87.71 2,017.33
ค่าเล่าเรียน (9 เดือน) 8,988.00 206,724.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน 642.00 14,766.00
ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,284.00 29,532.00
ประกันสุขภาพ 85.60 1,968.80
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 11,996.81 275,926.63
ที่พัก (เตียงสองชั้น) – 9 เดือน 7,784.76 179,049.48
ไม่รวมค่ามัดจำที่พัก 845 SGD (จะได้รับเงินคืนเมื่อเช็คเอาต์)
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน + ที่พัก) 19,781.57 454,976.11

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1 ~ 23 บาท
* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ (ระยะยาว เรียนมากกว่า 4 weeks)

 1. มาสอบวัดระดับที่บริษัทฯ (ถ้ามีผลสอบ Ielts, Toefl, Toeic ใช้แทนได้) + พร้อมส่งเอกสารการสมัคร
 2. ดำเนินเรื่องการสมัครเรียน และชำระค่าทำวีซ่า
 3. รับ Invoice + Contract จากทางโรงเรียน
 4. รอผลวีซ่าออก
 5. ชำระค่าเรียน
 6. รับใบ Receipt จากทางโรงเรียน
 7. เตรียมตัวเดินทาง

* ถ้าต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหาที่พักให้ ควรทำเรื่องสมัครล่วงหน้า 2 – 3 เดือน ถ้าจัดหาที่พักเองใช้ระยะเวลาในการสมัคร 2 – 3 สัปดาห์ครับ

เพจแนะนำ : Kaplan Singapore

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.study-singapore.com