SSTC หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นที่สิงคโปร์ สำหรับนักเรียนอายุ 8-13 ปี

สถาบัน SSTC Institute เปิดสอนหลักสูตรสำหรับ นักเรียนต่างชาติมากมาย เช่น หลักสูตรเตรียมสอบ AEIS, หลักสูตรเตรียมสอบ O level/A level, คอร์สภาษาอังกฤษ General English, Diploma, Bachelor รวมไปถึงอาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนที่สูง ทำให้นักเรียน เข้าใจในบทเรียนได้ง่าย และเรียนสนุก สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 – 4 สัปดาห์ เหมาะสำหรับน้ักเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 8 – 13 ปี การเรียน เรียน Full Time วันจันทร์ – วันศุกร์ เริ่มเรียนตั้งแต่ 8.45 น. – 16.30 น.

จุดเด่นของสถาบัน

  1. นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มที่ คือ เรียน 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ ระยะเวลา 8.45 น. – 30 น. หรือประมาณ 6 ชั่วโมงต่อวัน
  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษสอดแทรกเนื้อหาวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เชิงวิชาการ ในสาขาวิชาที่หลากหลาย
  3. เปิดรับนักเรียนใหม่ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ตลอดทั้งปี
  4. การเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Farrer Park สถาบันตั้งอยู่ภายใน ตึก City Square Mall (ห้างสรรพสินค้า)

* หมายเหตุ สถาบัน SSTC Institute ไม่ได้จัดหาที่พักให้นักเรียน  ดังนั้น ผู้ปกครอง จำเป็นจะต้องจัดหาที่พักด้วยตัวเอง หรือเดินทางไปอยู่กับนักเรียนตลอดระยะเวลาเรียน

ตัวอย่างราคาค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรภาษาสำหรับน้องๆ อายุ 8 – 13 ปี

ตัวอย่าง ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (3 Weeks)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน 260.00 6,500.00
ค่าเล่าเรียน (3 สัปดาห์) 1,210.00 30,250
GST 7% 102.90 2,572.50
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 1,572.90 39,322.50

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1  ~  25 บาท
* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

ตัวอย่าง ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (4 Weeks)
รายการ SGD บาท
ค่าลงทะเบียน 330.00 8,250.00
ค่าเล่าเรียน (4 สัปดาห์) 1,595.00 39,875.00
GST 7% 134.75 3,368.75
ยอดรวม (ค่าเล่าเรียน) 2,059.75 51,493.75

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1  ~  25 บาท
* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนต่อประเทศสิงคโปร์
ได้ที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด (ผู้ให้บริการศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า 15 ปี)

เบอร์โทร : 084-713-5907 หรือ 085-820-0977

 

กลับสู่หน้าหลัก

เพจแนะนำ : Zesprion